Ukategorisert

Mira Rai

Mira Rai, født i 1989 i en liten landsby i Nepal, er en av verdens mest inspirerende fjell-løpere med noe ekstra livskraft. Som barn ble hun rekruttert som barnesoldat under […]

Read More